BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Zentrum für Agrarwissenschaften

Univ.Prof. Dr. Jochen Kantelhardt
© BOKU Wien Impressum