BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Fischer-Kowalski, M; Schaffartzik, A.
(2015): Energy availability and energy sources as determinants of societal development in a long-term perspective
MRS Energy & Sustainability: a review journal, 2, 1-14; ISSN 2329-2237

Autor*innen der BOKU Wien:
Fischer-Kowalski Marina
Schaffartzik Anke© BOKU Wien Impressum