BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Fischer-Kowalski, M.
(2019): Energy Transitions and Social Revolutions
In: University of Innsbruck (Ed.), Resources for a social-ecological transformation

Autor*innen der BOKU Wien:
Fischer-Kowalski Marina© BOKU Wien Impressum