BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Minixhofer, P; Stangl, R; Baumgarten, A; Huber, S; Weigl, M; Tramberend, P; Zechmeister-Boltenstern, S.
(2019): INSPIRATION for Sustainable Soil and Land Use Management in Austria
Die Bodenkultur, 70 (2), 113-123; ISSN 0006-5471 FullText FullText_BOKU

Autor*innen der BOKU Wien:
Minixhofer Pia
Stangl Rosemarie
Zechmeister-Boltenstern Sophie
BOKU Gendermonitor:
Altmetric:
© BOKU Wien Impressum