BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Tesei, D; Quartinello, F; Guebitz, GM; Ribitsch, D; Nöbauer, K; Razzazi-Fazeli, E; Sterflinger, K; .
(2020): Shotgun proteomics reveals putative polyesterases in the secretome of the rock-inhabiting fungus Knufia chersonesos.
Sci Rep. 2020; 10(1):9770 FullText FullText_BOKU

Autor*innen der BOKU Wien:
Gübitz Georg
Quartinello Felice
Ribitsch Doris
Sterflinger-Gleixner Katja
Tesei DonatellaAltmetric:
© BOKU Wien Impressum