BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Fischer-Kowalski, M.
(2020): Journey to a socio-ecological agenda
Buildings and Cities, Nov 30, 1-7; ISSN 2632-6655

Autor*innen der BOKU Wien:
Fischer-Kowalski Marina© BOKU Wien Impressum