BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Heigl, F; Kieslinger, B; Paul, Katharina T.; Uhlik, J.; Frigerio, D; Dörler, D.
(2020): Co-Creating and Implementing Quality Criteria for Citizen Science
Citizen Science: Theory and Practice, 5, 1-11; ISSN 2057-4991 FullText FullText_BOKU

Autor*innen der BOKU Wien:
Dörler Daniel
Heigl Florian
BOKU Gendermonitor:
Altmetric:
© BOKU Wien Impressum