BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Zoder, R., Maghakian, B., Jandrasits, W., Regelsberger, G., Obinger, C., Ahorn, H., Peschek, G.A..
(2001): Monofunctional and bifunctional catalases from cyanobacteria - a survey
Abstracts VIIth Cyanobacterial Workshop, "A Signal Event", Asilomar, Pacific Grove, CA (USA), Poster #127

Autor*innen der BOKU Wien:
Obinger Christian
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Impressum