BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Pitha, U; Enzi, V.
(2015): Final Report: Up on the roof!
EC, 43

Autor*innen der BOKU Wien:
Enzi Vera
Pitha Ulrike© BOKU Wien Impressum