BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Scharf B; Pihta U .
(2010): Wo der Schotter blüht
Garten + Landschaft, 9/2010, 38-40; ISSN 0016-4720

Autor*innen der BOKU Wien:
Pitha Ulrike
Scharf Bernhard© BOKU Wien Impressum