BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Mairhofer, F; Barta, N; Euteneuer, P; Schuster, J; Bauer, A; Gronauer, A.
(2019): Influence of tillage depth of a cultivator on the incorporation of crop residues of winter barley in a chernozem soil
Die Bodenkultur, 70 (2), 69-79; ISSN 0006-5471 FullText FullText_BOKU

Autor*innen der BOKU Wien:
Barta Norbert
Bauer Alexander
Euteneuer Pia
Gronauer Andreas
Mairhofer Franziska
Schuster Julia
BOKU Gendermonitor:
Altmetric:
© BOKU Wien Impressum