BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Gewählte Publikation:

Heigl, F; Kieslinger, B; Paul, KT; Uhlik, J; Dorler, D.
(2019): Toward an international definition of citizen science
P NATL ACAD SCI USA. 2019; 116(17): 8089-8092. FullText FullText_BOKU

Autor*innen der BOKU Wien:
Dörler Daniel
Heigl Florian
BOKU Gendermonitor:
Altmetric:
© BOKU Wien Impressum