BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Gewählte Publikation:

Dürrschmid K., Kneifel W. .
(2012): Lebensmittelwissenschaften & Consumer Science
In: BOKU, Universität für Bodenkultur Wien, Festsymposium 140 Jahre Universität für Bodenkultur Wien: QUO VADIS, UNIVERSITÄTEN?, Abstract Band, S. 61f

Autor*innen der BOKU Wien:
Dürrschmid Klaus
Kneifel Wolfgang
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Impressum