BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Fernández-Delgado Juárez, M; Mostbauer, P; Knapp, A; Müller, W; Tertsch, S; Bockreis, A; Insam, H; .
(2018): Biogas purification with biomass ash.
Waste Manag. 2018; 71:224-232 FullText FullText_BOKU

Autor/innen der BOKU Wien:
Mostbauer Peter
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Impressum