BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Mueller, N; Rojas-Rueda, D; Salmon, M; Martinez, D; Ambros, A; Brand, C; de Nazelle, A; Dons, E; Gaupp-Berghausen, M; Gerike, R; Götschi, T; Iacorossi, F; Int Panis, L; Kahlmeier, S; Raser, E; Nieuwenhuijsen, M; .
(2018): Health impact assessment of cycling network expansions in European cities.
Prev Med. 2018; 109:62-70 FullText FullText_BOKU

Autor/innen der BOKU Wien:
Gaupp-Berghausen Mailin
Raser Elisabeth
BOKU Gendermonitor:


Find related publications in this database (Keywords)
Cost-benefit analysis
Cycling network
Health impact assessment
Mode share
Mortality
Open data


Altmetric:
© BOKU Wien Impressum