BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Chakraborty, D; Wang, TL; Andre, K; Konnert, M; Lexer, MJ; Matulla, C; Schueler, S.
(2015): Selecting Populations for Non-Analogous Climate Conditions Using Universal Response Functions: The Case of Douglas-Fir in Central Europe
PLOS ONE. 2015; 10(8): FullText FullText_BOKU

Autor*innen der BOKU Wien:
Chakraborty Debojyoti
Lexer Manfred JosefAltmetric:
© BOKU Wien Impressum