BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Weber, B; Heitkam, T; Holtgräwe, D; Weisshaar, B; Minoche, AE; Dohm, JC; Himmelbauer, H; Schmidt, T; .
(2013): Highly diverse chromoviruses of Beta vulgaris are classified by chromodomains and chromosomal integration.
Mob DNA. 2013; 4(1):8 FullText FullText_BOKU

Autor*innen der BOKU Wien:
Dohm JulianeAltmetric:
© BOKU Wien Impressum