BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Weissteiner, C; Jalonen, J; Jarvela, J; Rauch, HP.
(2016): Spatial-structural properties of woody riparian vegetation with a view on reconfiguration under hydrodynamic loading (vol 85, pg 85, 2015)
ECOL ENG. 2016; 94: 698-698. FullText FullText_BOKU

Autor*innen der BOKU Wien:
Rauch Johann Peter
Weissteiner ClemensAltmetric:
© BOKU Wien Impressum