BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Krenn, J; Zangerl, C; Mergili, M.
(2017): Application and optimization of input parameter spaces in mass flow modelling: a case study with r.randomwalk and r.ranger
, Geophysical Research Abstracts, 19, 6088-6088

Autor/innen der BOKU Wien:
Krenn Julia
Mergili Martin
Zangerl Christian
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Impressum