BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Thaler, S; Gobin, A; Eitzinger,J.
(2017): Water Footprint of main crops in Austria
Die Bodenkultur, 68 (1), 1-15; ISSN 0006-5471 FullText FullText_BOKU

Autor*innen der BOKU Wien:
Eitzinger Josef
Thaler SabinaAltmetric:
© BOKU Wien Impressum