BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Dörler, D; Heigl, F;.
(2018): Recent Developments in the Austrian Citizen Science Landscape
In: Dörler, D; Heigl, F; Sandén, T; (Eds.), Austrian Citizen Science Conference 2017 - Expanding Horizons ; Frontiers, Lausanne; ISBN 978-2-88945-367-2

Autor*innen der BOKU Wien:
Dörler Daniel
Heigl Florian
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Impressum