BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Kromoser B; Kollegger J :.
(2015): Application Areas for Pneumatic Forming of Hardened Concrete
Journal of the IASS, 56, 187-198; ISSN 1028-365X

Autor*innen der BOKU Wien:
Kromoser Benjamin© BOKU Wien Impressum