BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Kromoser B.; Kollegger J.:.
(2015): Application Areas for Pneumatic Forming of Hardened Concrete
Journal of the IASS, 56, 187-198; ISSN 1028-365X

Autor/innen der BOKU Wien:
Kromoser Benjamin
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Impressum