BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Greßler, S; Part, F; Gazsó, A; Huber-Humer, M.
(2017): Nanotechnologische Anwendungen für Lebensmittelkontaktmaterialien
NanoTrust-Dossiers, 49, 1-6; ISSN 1998-7293 FullText FullText_BOKU

Autor*innen der BOKU Wien:
Huber-Humer Marion
Part FlorianAltmetric:
© BOKU Wien Impressum