BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Capelli, A; Reiweger, I; Lehmann, P; Schweizer, J.
(2018): Fiber bundle model with healing mechanisms: towards simulating progressive failure of snow
In: EGU General Assembly 2018 (Eds.), Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, EGU2018-19633, 2018

Autor/innen der BOKU Wien:
Reiweger Ingrid
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Impressum