BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Hauser, M; Chowdhury, AH; Peloschek, PA; Singh, SJ.
(2011): Farmer Participatory Research: An approach to foster community-led innovation in small holder agriculture
Austrian Journal of Development Studies (Journal für Entwicklungspolitik), 26, 111-128; ISSN 0258-2384 FullText FullText_BOKU

Autor*innen der BOKU Wien:
Singh Simron JitAltmetric:
© BOKU Wien Impressum