BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Haberl, H; Schulz, NB; Plutzar, C; Erb, KH; Krausmann, F; Loibl, W; Moser, D; Sauberer, N; Weisz, H; H. Zechmeister; Zulka, P.
(2003): Human Appropriation of Net Primary Production and Species Diversity in Cultural Landscapes: Empirical Analyses for an Austrian Transect
AGR ECOSYST ENVIRON, 1968-1969; ISSN 0167-8809

Autor*innen der BOKU Wien:
Erb Karlheinz
Haberl Helmut
Krausmann Fridolin
Plutzar Christoph
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Impressum