BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Settele, J; Heong, KL; Kuhn, I; Klotz, S; Spangenberg, JH; Arida, G; Beaurepaire, A; Beck, S; Bergmeier, E; Burkhard, B; Brandl, R; Bustamante, JV; Butler, A; Cabbigat, J; Le, XC; Catindig, JLA; Ho, VC; Le, QC; Dang, KB; Escalada, M; Dominik, C; Franzen, M; Fried, O; Gorg, C; Grescho, V; Grossmann, S; Gurr, GM; Hadi, BAR; Le, HH; Harpke, A; Hass, AL; Hirneisen, N; Horgan, FG; Hotes, S; Isoda, Y; Jahn, R; Kettle, H; Klotzbucher, A; Klotzbucher, T; Langerwisch, F; Loke, WH; Lin, YP; Lu, ZX; Lum, KY; Magcale-Macandog, DB; Marion, G; Marquez, L; Muller, F; Nguyen, M; Nguyen, QA; Nguyen, VS; Ott, J; Penev, L; Pham, HT; Radermacher, N; Rodriguez-Labajos, B; Sann, C; Sattler, C; Schadler, M; Scheu, S; Schmidt, A; Schrader, J; Schweiger, O; Seppelt, R; Soitong, K; Stoev, P; Stoll-Kleemann, S; Tekken, V; Thonicke, K; Tilliger, B; Tobias, K; Trisyono, YA; Dao, TT; Tscharntke, T; Le, QT; Turke, M; Vaclavik, T; Vetterlein, D; Villareal, S; Vu, KC; Vu, Q; Weisser, WW; Westphal, C; Zhu, ZR; Wiemers, M.
(2018): Rice ecosystem services in South-east Asia
PADDY WATER ENVIRON. 2018; 16(2): 211-224. FullText FullText_BOKU

Autor*innen der BOKU Wien:
Görg Christoph
BOKU Gendermonitor:
Altmetric:
© BOKU Wien Impressum