BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Heigl, F; Dörler, D; Ernst, M (Eds.).
(2018): Austrian Citizen Science Conference 2018 – Generation Citizen Science
, 102; FrontiersIn, Lausanne; ISBN: 978-2-88945-587-4

Autor*innen der BOKU Wien:
Dörler Daniel
Heigl Florian
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Impressum