BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Eckhart, T.; Pötzelsberger, E.; Koeck, R.; Thom, D.; Lair, G.L.; van Loo, M.; Hasenauer, H.;.
(2018): Current and future growth potential of Douglas-fir in Central Europe
In: Pötzelsberger, E.; Spiecker, H.; Hasenauer, H.; Konnert, M.; Mohren, G.M.J.; Gazda, A.; (Eds.), COST Action FP1403 NNEXT – International Conference 'Non-native tree species for European forests', Vienna, Austria, 12-14 September 2018, Book of Abstracts, Universität für Bodenkultur, Wien; ISBN: 978-3-900932-59-6

Autor*innen der BOKU Wien:
Eckhart Tamara
Hasenauer Hubert
Köck Roland
Lair Georg
Pötzelsberger Elisabeth
Van Loo Marcela© BOKU Wien Impressum