BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Meulenbroek P., Shumka S., Schiemer F. .
(2018): First reconnaissance of habitat partitioning and fish diversity in the alluvial zone of the river Vjosa, Albania
Acta ZooBot Austria, 155, 177-186; ISSN 2409-367X

Autor*innen der BOKU Wien:
Meulenbroek Paul
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Impressum