BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Greßler, S; Part, F; Gazsó, A; Huber-Humer, M.
(2018): Nanotechnological Applications for Food Contact Materials
NanoTrust-Dossiers, 049en, 1-6; ISSN 1998-7293

Autor*innen der BOKU Wien:
Huber-Humer Marion
Part Florian© BOKU Wien Impressum