BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Greßler, S; Part, F; Gazsó, A.
(2014): "Nanowaste" – Nanomaterial-containing products at the end of their life cycle
NanoTrust-Dossiers, 040en, 1-5; ISSN 1998-7293

Autor*innen der BOKU Wien:
Part Florian© BOKU Wien Impressum