BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Heigl, F; Kieslinger, B; Paul, KT; Uhlik, J; Dorler, D.
(2019): REPLY TO AUERBACH ET AL.: How our Opinion piece invites collaboration
P NATL ACAD SCI USA. 2019; 116(31): 15338-15338. FullText FullText_BOKU

Autor*innen der BOKU Wien:
Dörler Daniel
Heigl Florian
BOKU Gendermonitor:
Altmetric:
© BOKU Wien Impressum