BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Weber, A; Benitez, R; Toca-Herrera, JL.
(2022): Viscoelastic cell properties from AFM stress relaxation experiments
In: Biophysics Austria , Meeting of Biophysics Austria

Autor*innen der BOKU Wien:
Toca-Herrera José Luis
Weber Andreas© BOKU Wien Impressum