BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Adam, G., Glössl ,J..
(2003): Fusarium virulence and plant resistance mechanisms: a project within the Austrian genome programme GEN-AU
In: FGS: 22th Fungal Genetics Conference, March 18-23, 2003, Asilomar, California, USA; Fungal Genet. Newsl. 50 (Supl): abstract 272

Autor*innen der BOKU Wien:
Adam Gerhard
Glößl Josef
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Impressum