BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Lexer, D., Waiblinger, S., Lexer, M.J..
(2006): The analytic network process - a promising tool in animal welfare assessment?
In: ISAE: 40th International Congress of the ISAE, 08.-12.08.2006, Bristol; Proceedings of the 40th International Congress of the ISAE, p. 115

Autor*innen der BOKU Wien:
Lexer Manfred Josef© BOKU Wien Impressum