BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

W.X. Huang, W. Wu, D.A. Sun, S.Scott.
(2006): A simple hypoplastic model for normally consolidated clay
Acta Geotechnica, 1, 15-27; ISSN 1861-1125 FullText FullText_BOKU

Autor/innen der BOKU Wien:
Wu Wei
BOKU Gendermonitor:
Altmetric:
© BOKU Wien Impressum