BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Kaimbacher B., Bodner G., Himmelbauer M., Loiskandl W., Liebhard P., Kaul H.-P.,.
(2006): Determination of Cover Crop Root Parameters and their Influence on some Soil Physical Properties
In: Kammerer G., (Hrsg.), Kastanek F., (Hrsg.), Proceedings of the International Symposium SoPhyWa, Section A, SoPhyWa, 28.-29.09.2006, Wien, 45-49; ISBN: 3-900962-65-0

Autor*innen der BOKU Wien:
Bodner Gernot
Himmelbauer Margarita
Kaul Hans-Peter
Liebhard Peter
Loiskandl Willibald
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Impressum