BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Fiebig, M., Preusser, F..
(2006): Investigating the amount of zeroing in modern sediments of River Danube, Austria
Quaternary International (QI), 1-7; ISSN 1040-6182 FullText FullText_BOKU

Autor*innen der BOKU Wien:
Fiebig Markus
BOKU Gendermonitor:
Altmetric:
© BOKU Wien Impressum