BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Grillitsch, B; Gans, O; Kreuzinger, N; Scharf, S; Uhl, M; Fürhacker, M .
(2006): Environmental risk assessment for quaternary ammonium compounds: a case study from Austria
WATER SCI TECHNOL, 54, 111-118; ISSN 0273-1223

Autor*innen der BOKU Wien:
Fürhacker Maria© BOKU Wien Impressum