BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Christian, E..
(1987): Collembola (Springschwänze). Catalogus Faunae Austriae XIIa
Österr. Akad. Wiss., 1-80, Wien

Autor/innen der BOKU Wien:
Christian Erhard
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Impressum