BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Draxler, F; Fleischhacker, A; Spangl, C; Waberer, A; Griesser, M;Forneck, A .
(2009): HOST PERFORMANCE OF AUSTRIAN GRAPE PHYLLOXERA (DAKTULOSPHAIRA VITIFOLIAE FITCH) CLONAL LINEAGES: FIRST RESULTS
Acta Horticulturae, 816, 85-90; ISSN 0567-7572

Autor*innen der BOKU Wien:
Forneck Astrid
Griesser Michaela© BOKU Wien Impressum