BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Huss, Herbert; Christian, E..
(2010): Marienkäfer als Pflanzenschädlinge
Der Pflanzenarzt, 63, 6-7, 13-14; ISSN 0031-6733

Autor/innen der BOKU Wien:
Christian Erhard
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Impressum