BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Seifert, GJ; Blaukopf, C.
(2010): Irritable Walls: The Plant Extracellular Matrix and Signaling
PLANT PHYSIOL. 2010; 153(2): 467-478. FullText FullText_BOKU

Autor/innen der BOKU Wien:
Seifert Georg
BOKU Gendermonitor:
Altmetric:
© BOKU Wien Impressum