BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Baumann, K; Dragosits, M; Graf, A; Maurer, M; Gasser, B; Stadlmann, J; Altmann, F; Mattanovich, D; Ferrer, P.
(2009): A multi-level study of heterologous protein production in Pichia pastoris under different oxygen conditions as a knowledge base for strain improvement
NEW BIOTECHNOL. 2009; 25: S330-S330. FullText FullText_BOKU

Autor*innen der BOKU Wien:
Altmann Friedrich
Dragosits Martin
Gasser Brigitte
Mattanovich Diethard
Stadlmann Johannes
BOKU Gendermonitor:
Altmetric:
© BOKU Wien Impressum