BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Wieczorek, K., Seifert, G. and Grundler, F.M.W. .
(2010): Cell wall remodelling and biosynthesis during pathogenesis of cyst nematodes
In: University of Porto, The XII Cell Wall Meeting - abstract book

Autor/innen der BOKU Wien:
Grundler Florian
Seifert Georg
Wieczorek Krzysztof
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Impressum