BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Elsoufiev, Serguey A. (Eds.).
(2010): Strength Analysis in Geomechanics
, 258; Springer; ISBN: 978-3-642-01300-3

Autor/innen der BOKU Wien:
Wu Wei
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Impressum