BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Kretschmer, F., Plihal, H., Fuchs-Hanusch, D., Möderl, M., Ertl, T..
(2011): Development of a Data Filtration Method for Strategic Data Acquisition in Sewer Rehabilitation Planning

Autor*innen der BOKU Wien:
Ertl Thomas
Kretschmer Florian
Plihal Hanns© BOKU Wien Impressum