BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Lundaa, T; Hummelberger, S; Loibner, AP; Scherr, KE .
(2010): Petroleum hydrocarbon degradation by different methanogenic consortia
, Journal of Biotechnology , 150, 256-256

Autor/innen der BOKU Wien:
Brandstätter-Scherr Kerstin
Hummelberger Stephanie
Loibner Andreas Paul
Tserennyam Lundaa
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Impressum