BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Dirksen, J; Clemens, F H L R; Korving, H; Cherqui, F; Le Gauffre, P; Ertl, T; Plihal, H; Müller, K; Snaterse, C T M .
(2011): The consistency of visual sewer inspection data.
Structure and Infrastructure Engineering, 0, 1-15; ISSN 1573-2479 FullText FullText_BOKU

Autor*innen der BOKU Wien:
Ertl Thomas
Plihal HannsAltmetric:
© BOKU Wien Impressum